11. júna Mt 10, 7-13

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Problém je s vedomím, že sme dostali. Skôr vnímame, čo nám chýba. Ako je to u teba? Vidíš, že si bol nezaslúžene obdarovaný?

10. júna Mt 5, 1-12

V dnešnom evanjeliu Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby vystúpili na vrch. Aký vrch? Vrch blízkosti s Bohom. Štít toho, čo môže dosiahnuť ľudská prirodzenosť, keď má účasť na Kristovej múdrosti - múdrosti evanjeliového spôsobu života.

9. júna Mk 3, 20-35

Rôzne reagovali Ježišovi poslucháči na jeho kázanie. Kto však prijímal jeho slovo, stával sa mu mimoriadne blízkym, lebo "plnil Božiu vôľu." Toto spôsobuje Ježišovo slovo aj dnes.

8. júna Lk 2, 41-52

"S bolesťou sme ťa hľadali". Mária a Jozef nám dávajú príklad ako, Ježiš pripomína kde.

7. júna Jn 19, 31-37

Boli tam a čakali na svoju chvíľu, dá sa povedať, že od večnosti - krv a voda v Ježišovom srdci. Od večnosti Boží Syn chcel dať bratom svoj život a svojho Ducha, čiže poznanie Otcovej lásky. Ako kresťania rodíme sa a žijeme z týchto prameňov: z vody krstu a krvi eucharistie, ktoré z neho vyšli pre nás vo chvíli Ježišovej smrti.

6. júna Mk 12, 28b-34

Poznanie prikázaní a Božej vôle znamená byť blízko k Božiemu kráľovstvu. To je súčasne veľa aj nič. Skutočným vstupom do neho je však pravdivá láska k Bohu a blížnemu.

5. júna Mk 12, 18-27

Keď sme vzkriesení z mŕtvych, teda keď nás Božie odpustenie vyvedie z hrobu hriechov, veci sa menia a my sa stávame ako nebeskí anjeli. Žiť ako anjeli znamená žiť bez očakávania, že nás iní urobia šťastnými, pretože nám stačí skúsenosť Božej lásky. A s vedomím nášho poslania, pretože vieme, že pravé šťastie, ktoré nám nemôžu dať ani naši najbližší, nám môže dať len Kristus.

4. júna Mk 12, 13-17

V našom živote sú veci Božie a veci "cisárove", čiže tohto sveta. Žiť po kresťansky znamená rozoznávať ich a nevykrúcať sa z ich dávania... Ktoré veci tvojho života teda patria Bohu?

3. júna Mk 12, 1-12

Príbeh o zlých vinohradníkoch poukazuje na Božiu trpezlivosť a lásku, ale aj na konečný súd nad tými, ktorí opakovane odmietajú a znevažujú Božích poslov a samotného Božieho Syna. Je to výzva pre každého z nás, aby sme prijímali Božiu milosť a nasledovali Jeho volanie s pokorou a vernosťou.

2. júna Mk 2, 23 – 3, 6

Dnešné evanjelium kladie dôraz na milosrdenstvo a dobro nad prísne dodržiavanie zákona. Táto pasáž ukazuje, ako Ježiš prekonáva legalizmus v prospech lásky a súcitu. Pamätaj na túto pravdu a nos ju v srdci.

1. júna Mk 11, 27-33

"Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím." Ježiš neodpovedá niekomu, kto odmieta obrátenie. Podobne ako počas svojho súdneho procesu. Je to však stále z lásky: namiesto svojej obhajoby a našej obžaloby, mlčí. Jeho mlčanie je volaním nekonečnej lásky, ktorá čaká na našu odpoveď.

31. mája Mk 11, 11-25

"Nebol totiž čas fíg..." Aj k nám Pán prichádza s očakávaním plodov možno práve v čase, keď sa na to necítime pripravení. Božie živiny v nás totiž môžu priniesť život a vzbudiť plodnosť aj v období, keď sa my necítime pripravení. Dôveruj!

30. mája Mk 14, 12-16. 22-26

Živý chlieb, čo život dáva,/dnes naozaj podľa práva/ospevovať treba nám./Ten chlieb nad večerným stolom/lámal dvanásť apoštolom/skutočne náš drahý Pán./Buď mu chvála, plná, jasná,/slávnosť príjemná a krásna,/v srdci vrúcne plesanie.