9. júla Mt 9, 32-38

V dnešnom evanjeliu je reč o oslobodení človeka, ktorého jazyk bol spútaný silami zla. Je to niečo, čo sa ľuďom stáva a nie sú v stave hovoriť o sebe, pretože neprijaté utrpenie alebo nejaký iný mrak zatienil ich vnútro. Stretnutie s Ježišom, čiže modlitba je tým miestom, kde je možné pred Ježišom začať znovu hovoriť. Urob to dnes: postav sa do Ježišovej prítomnosti a v modlitbe vytiahni na svetlo veci, ktoré sú v tebe.

8. júla Mt 9, 18-26

Dnes o dvoch osobách, ktoré trpia pre obmedzenia vo svojej ženskosti. Kristus sa pri tom zjavuje ako ten, čo vracia všetkým ženám, ale aj všetkým mužom, možnosť opravdivej sebarealizácie a naplnenia.

7. júla Mk 6, 1-6

Najväčšou výzvou pre nás sú naši najbližší. Je totiž ľahšie "milovať" tých, ktorí nás nepoznajú a s ktorými sa stretávame len občas. Avšak to je to miesto, kde môžeme vytriezvieť z ilúzií akými úctyhodnými prorokmi už sme a uvidieť sa v pravde.

6. júla Mt 9, 14-17

To čo sa dáva v Cirkvi nie je nejaký doplnok, nejaká záplata či náhrada, ale nový život v Ježišovi Kristovi - zmŕtvychvstanie: staré sa pominulo a nastalo nové, Ženích je s nami. 

5. júla Mt 28, 16-20

Prijmi dnes dar Kristovho pokoja, aby sa v tebe, rovnako ako v Cyrilovi a Metodovi, mohla zrodiť nová abeceda pre reč, ktorá bude zrozumiteľná každému. Aby si mohol ísť medzi všetkých, ktorých chce stretnúť Kristus, a mohli zakúsiť pokoj a odpustenie. Je to Božie kráľovstvo, ktoré sa takto približuje každému, koho stretneme.

4. júla Mt 9, 1-8

"Aby ste vedeli..." Ježiš robí zázrak, aby zdokladoval inú, zázračnejšiu vec: možnosť našej obnovy cez odpustenie hriechov, ktoré Boh stále ponúka. Je však ľahšie uzdraviť ochrnutého, ako rozhýbať k viere človeka, ktorý nechce... 

3. júla Jn 20, 24-29

Svätý Tomáš, nazývaný Didymus, je obrazom každého z nás. Každý z nás pokrstených je totiž dvojčaťom Ježiša Krista - znovuzrodeným v Kristovi. Sme spojení neviditeľným a predsa konkrétnym spôsobom: čo prežívaš ty, sa týka aj jeho, a tvojim šťastím je žiť ako jeho obraz.

2. júla Lk 1, 39-56

"Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?" To nie je otázka, po ktorej by mala prísť odpoveď. Je to vyjadrenie úžasu z toho, že dar nového života, ktorý vzniká počúvaním ohlasovania Cirkvi, sa dáva aj mne. Úplne nezaslúžene.

1. júla Mt 8, 18-22

Na rozdiel od líšok, vtákov a iných stvorení, cieľom človeka nie je nič v tomto svete. Žiadne hniezda, nory a skrýše, tým cieľom je nebo, Božie príbytky.

30. júna Mk 5, 21-43

Málo ľudí sa naozaj dotýka Ježiša, väčšina sa na neho len tlačí... Dotknúť sa Ježiša je možné len vierou. Ako je to pri tvojich stretnutiach s ním?

28. júna Mt 8, 1-4

Ježiš hovorí "Chcem, buď čistý". A akoby pokračoval: Otázka je, či to chceš naozaj aj ty. Vždy som ťa chcel očistiť, a čakal som, že ma o to poprosíš...

27. júna Mt 7, 21-29

"...podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale." Čo majú spoločné poslušnosť slovu a základy ľudskej existencie? Prameň. Boh Otec je autorom nášho života, chce, aby sme mali plnosť života a preto nám cez Ježiša posiela svoje slovo...

26. júna Mt 7, 15-20

Hlásanie Cirkvi je veľmi konkrétna vec. "Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie." Preto nečakajme nemožné od svojich priateľov, od svojich farníkov, manželky, detí či rodičov. Môžu vydať len to, čo bolo do nich zasiate. Aké dôležité je však toto zasievanie a starostlivosť o tie miesta, kde sa to deje!