22. júna Mt 6, 24-34

"Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania." Po čom sa zháňaš ty? Nemýliš si aj ty, čo je podstatné, s tým, čo dostávame navyše?

21. júna Mt 6, 19-23

Žiť ako Božie deti neznamená žiť v nejakom inom svete, ale žiť v tomto svete no iným spôsobom. To jest žiť iným spôsobom vzťahy k veciam a osobám. Ten spôsob sa charakterizuje slobodou, ktorá vyplýva z toho, že patríme Bohu.

20. júna Mt 6, 7-15

Dnešné evanjelium nám dáva príležitosť prizrieť sa kvalite našej modlitby, či je v skutku kresťanskou modlitbou, alebo či sa skôr podobá na pohanskú modlitbu (existuje totiž aj pohanská modlitba). A ponúka sa nám urobiť to v zrkadle modlitby Otčenáš. Podstatné je pritom objaviť dôvod, pre aký si myslíme, že budeme vypočutí. 

19. júna Mt 6, 1-6. 16-18

Dnes Ježiš hovorí o odmene, ktorú je možné získať si od Nebeského Otca. Upozorňuje nás, aby sme si nezamieňali dobrý pocit zo seba alebo z dobrej mienky iných, s tou odmenou, ktorú za modlitbu, pôst či almužnu dáva Boh. On má pre nás ďaleko významnejšie dobrá...

18. júna Mt 5, 43-48

Byť synom svojho Otca, ktorý je na nebesiach... Ježiš ukazuje, že sa to prejavuje láskou k nepriateľom a prenasledovateľom. Čo pre teba znamená byť synom nebeského Otca? 

17. júna Mt 5, 38-42

Existuje niečo také, že keď horlivo bojujeme so zlom, môžeme spôsobiť rany, sebe samému aj iným. Preto dostávame slovo o neodporovaní zlému. Skôr sa snaž pred ním uchrániť, lebo presvedčenie, že vďaka svojmu zápalu nad zlom zvíťazíš, je sebaklam. Nie si v stave zvíťazíť nad zlom, môžeš však rozmnožovať okolo seba dobro...

15. júna Mt 5, 33-37

Keď Ježiš hovorí: „Vôbec neprisahajte“, tak to preto, aby sme sa naučili nehádzať slová do vetra a zachovávali pravosť a čestnosť slova.

14. júna Mt 5, 27-32

Oko symbolizuje spôsob, akým vnímame svet. A ten je veľmi vzdialený tomu, čo Boh zamýšľal pre naše ľudské vzťahy. Podobne naše ruky...

13. júna Mt 5, 20-26

"Až potom príď a obetuj svoj dar". Zmierenie má prednosť dokonca aj pred obetou a akoukoľvek inou Božou službou. Ono je tou "najväčšou spravodlivosťou", najsprávnejšou cestou. Dnes sa nám toto znovu pripomína, aby sme v tom mali jasno a nešli ľahšou cestou.

12. júna Mt 5, 17-19

Kto má skúsenosť s učením, pozná pravdivosť Ježišových slov: "kto prikázania zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký". Nestačí zachovávať, oveľa viac dostávame učiac. S vďakou si dnes v modlitbe spomeň na všetkých, ktorí sú ti zverení a nútia ťa, dať pre nich do slov veci, ktorým veríš.

11. júna Mt 10, 7-13

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Problém je s vedomím, že sme dostali. Skôr vnímame, čo nám chýba. Ako je to u teba? Vidíš, že si bol nezaslúžene obdarovaný?

10. júna Mt 5, 1-12

V dnešnom evanjeliu Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby vystúpili na vrch. Aký vrch? Vrch blízkosti s Bohom. Štít toho, čo môže dosiahnuť ľudská prirodzenosť, keď má účasť na Kristovej múdrosti - múdrosti evanjeliového spôsobu života.

9. júna Mk 3, 20-35

Rôzne reagovali Ježišovi poslucháči na jeho kázanie. Kto však prijímal jeho slovo, stával sa mu mimoriadne blízkym, lebo "plnil Božiu vôľu." Toto spôsobuje Ježišovo slovo aj dnes.