Viac informácií z nášho levočského kláštora nájdete na adrese https://levoca.minoriti.sk


 

800 rokov Greccio a Vianoce v Levoči

Tento rok bol výnimočný tým, že prežívame 800 rokov odvtedy, ako sv. František slávil Vianoce v talianskej dedinke Greccio.

Žakovce: Stretnutie Rytierok Srdca

 

V Žakovciach sa 16. decembra konalo celoslovenské stretnutie Rytierok Nepoškvrnenej – Rytierok Srdca.

Duchovná púť Rytierok Srdca

 25.– 26.11. sa takmer 40 členiek Rytierstva Nepoškvrnenej – Rytierok Srdca, spolu s br. Martinom M. Kollárom, zúčastnilo púte k sv. Maximiliánovi M. Kolbemu.

LE: Pozvánka na Novénu pred Nepoškvrnenou

V stredu 29. novembra začíname sláviť Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Rozjímať budeme nad témou „Panna Mária a MY“.

Levoča: 23. celoslovenské sympózium KOČ

V sobotu 7. októbra sa konalo v Levoči  23. celoslovenské sympózium o závislostiach.

Rytierky Nepoškvrnenej v LEvoči

29. augusta na Mariánskej hore v Levoči 107 žien vstúpilo do Rytierstva Nepoškvrnenej.

Púť KOČ do Medžugoria

V dňoch 20-29 augusta 2023 sa uskutočnila v poradí 14. púť spoločenstva Kruciaty oslobodenia človeka do Medžugoria.

Brehov: DO rodín z LE

25. -27. augusta sa v Brehove uskutočnila duchovná obnova rodín z okolia Levoče.

Na prázdninách u minoritov bolo dobre

Skupinka mládežníkov dorazila aj tento rok do kláštora v Levoči.

Intenzívny mesiac OFS

Členovia a sympatizanti Františkánskeho svetského rádu absolvovali duchovné cvičenia, mariánsku púť do Prahy a celoslovenské stretnutie na Velehrade.

Zoslanie Ducha Svätého v Levoči

Naše oslavy vyvrcholili nedeľnou svätou omšou o 11:00. Keďže náš levočský kostol je zasvätený Duchu Svätému, pozvali sme aj slávnostného kazateľa, ktorým bol salezián don Anton Červeň z Prešova.

25 nových rytierov Nepoškvrnenej

14. mája sa mariánskej procesie v Levoči zúčastnilo približne 600 veriacich.