Informácie zo života farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave - Karlovej Vsi nájdete na adrese https://www.svmichal.sk


BA: Pozvánka na novénu pred Nepoškvrnenou

Každý deň od 29.11. do 8.12. o 18:00 v Kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi. Témou je 800. výročie schválenia potvrdenej regule menších bratov.

Bratislava: Pozvánka na koncert

Súbor Il Cuore Barocco a bratia minoriti pozývajú dňa 25.11.2023 o 19:00 do Kostola sv. Františka v Bratislave - Karlovej na koncert s názvom OTEC A SYN.

Pozývame na svätú omšu za rodiny

Pozývame vás na svätú omšu za požehnanie manželstiev a rodín, ktorú budeme sláviť 17. novembra 2023 o 18:00 v Kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

Návšteva spišských bohoslovcov

Bratislavský kláštor minoritov a farnosť v Karlovej Vsi  v dňoch od 27. do 30. októbra navštívili spišskí bohoslovci.

Uloženie relikvií u dominikánov

Pozývame Vás na uloženie relikvií sv. Dominika a sv. Františka, v kostole Panny Márie Snežnej, 5. novembra  o 11:00 hod., na bratislavskej Kalvárii.

Požehnávanie domácich zvierat

3. októbra 2023 o 17.00 hod., na Námestí sv. Františka v Bratislave Karlove Vsi sa prvýkrát uskutočnila netradičná akcia.

Stretnutie u nebeského patróna zvierat

Stretnutie sa uskutoční 3. októbra o 17.00 hod. na Námestí sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi. Jeho cieľom je prehĺbiť úctu k celému stvorenstvu.

Karloveskí maturanti u sv. Františka

Maturanti Spojenej školy sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi si v dňoch od 18. do 22. septembra  vykonali púť k hrobu svojho patróna.

Minoritská cyklopúť 2023

V dňoch od 12. do 19. augusta sa uskutočnil ďalší ročník minoritskej cyklopúte.

Marianka: DO učiteľov z Karlovej Vsi

Po rušných posledných školských dňoch sme prijali pozvanie stráviť začiatok prázdnin na duchovných cvičeniach v Marianke.

Karloveský farský splav 2023

Aj tento rok sme začali čas letných dovoleniek naším spoločným farským splavom.

Dvadsať rokov cirkevnej školy sv. Františka

V sobotu 17. júna v Bratislave sa konala oslava 20. výročia založenia cirkevnej školy Spojenej školy sv. Františka z Assisi.