Bratislava

Duchovná obnova s apoštolským nunciom

Žiaci Spojenej školy sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi sa v stredu 27. marca stretli s apoštolským nunciom Mons. Nicolom Girasollim.

Otec nuncius počas svätej omše v kostole sv. Františka, ktorú koncelebroval s bratmi minoritmi, duchovnými správcami školy, poukázal, že pripravujúc sa na Veľkú noc  „nemôžeme len čakať a pozerať sa, čo sa stane. Musíme sa posunúť a ísť ďalej. Keď chceme stretnúť Pána Ježiša, vždy sa niečo musí zmeniť v našom srdci a aby sa niečo zmenilo, musíme byť plní nádeje.“ Otec nuncius prirovnal duchovný život k vlaku. „Lokomotíva je  Ježiš Kristus, vagóny sú všetky naše problémy, rodina, škola, priatelia, atď. Ak je lokomotíva na začiatku vlaku, vlak ide rýchlo.“ Preto pápežský veľvyslanec povzbudil mladých, aby dali Ježiša na prvé miesto, aby ich viedol a usmerňoval v živote.

 

Po svätej omši nasledoval dialóg žiakov s apoštolským nunciom. Mladí ľudia kládli otázky na rôzne témy, od obľúbených jedál až po zmysel života. Bez časového obmedzenia by otázky trvali a trvali...

Duchovná obnova pre žiakov sa ukončila premietaním  filmu Brat Štefan z autorskej dielne Marka Poláčka. V tom čase sa otec nuncius  stretol s vedením školy v riaditeľni Spojenej školy sv. Františka. Po návrate žiakov do tried vykonal ešte krátku „hospitáciu“ v niektorých triedach.

Historickú návštevu Mons. Nicola Girasolliho v Spojenej škole sv. Františka bude pripomínať pamätná listina a pápežská medaila, ktorú riaditeľke školy Marte Sendekovej odovzdal vatikánsky veľvyslanec.

Text: páter Lucián; foto: V. Majerčák a L. Bogucki