Bratislava

BA: Práce na kostole sv. Františka

V pondelok 19.februára, po dlhých mesiacoch príprav, konzultácií a získavania povolení, sa začali práce na oprave strechy kostola sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi.

Práce by mali trvať do 30. júna 2024. Ich  súčasťou by mala byť sanácia plochy striech, výmena okien a svetlíkov a doplnenie izolácie.

 

Cena za dielo  je stanovená podľa zmluvy  na 208 000 €. Len samotné svetlíky (strešné okná a svetlíky v kaplnkách ) majú stáť 84 178€. Zhotoviteľom je firma TOR spol. s r. o. 

Ostáva dúfať, že karloveské farské spoločenstvo zvládne toto náročné a veľmi potrebné dielo.

Text: P. Lucián; foto: archív RKFÚ