Bratislava

Karlova Ves: Oprava strechy pokračuje

Od utorka 16. apríla sme začali najdôležitejšiu etapu opravy strechy kostola sv. Františka a tou je výmena svetlíkov (okien)  na hlavnej streche. Tieto práce by mali byť realizované približne mesiac.

Sme radi, že boli ukončené práce na vedľajších strechách nad kaplnkami, pastoračnou miestnosťou a sakristiou, ktoré trvali približne dva mesiace. Doteraz sme uhradili zhotoviteľovi 101 518 eur.

 

Ďakujeme za všetky milodary, ktoré boli odovzdané osobne alebo na účet farnosti. Počítame naďalej s vašou štedrosťou, lebo len vďaka vám môžeme zveľaďovať farský kostol v Karlovej Vsi. Prosíme vás aj o modlitby, aby sme úspešne a bezpečne zvládli toto dielo.

Text: P. Lucián;  foto: archív minoriti