3. decembra Mt 15,29-37

Poobzeraj sa okolo. Všimni si biedu a utrpenie iných. Zober si ich do srdca a tam ich obetuj Ježišovi. „Polož mu ich k nohám“ a horlivo pros, aby ich uzdravil.

2. decembra Lk 10,21-24

Ak chceš Bohu urobiť radosť, tak sa staň ako dieťa. Dôveruj a miluj nezištne. Nepôjde to hneď, je to proces. Ale oplatí sa skúsiť to, lebo „mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“.

1. decembra Mt 8,5-11

Akú vieru nájde Pán u teba keď príde deň slúšky a potom deň stolovania v nebeskom kráľovstve? Ježišovo slovo exorcizmuje, stačí jedno a naša duša sa uzdravuje. Hľadaj ho, keď si v potrebe.

30. novembra 13,33-37

Svet, čas, osoby a udalosti sú domom Božím. Človeku Boh "odovzdal moc" postarať sa o všetko, aby tento dom bol naďalej Božím domom. Keď Pán príde, nájde u teba svoj príbytok, alebo miesto, kde si si všetko zariadil po svojom?

29. novembra Lk 21,34-36

Účinným liekom na ťažkopádnosť srdca je pôst. Pritom nejde o nejednie mäsa, ale o umŕtvenie zmyslov. A tých máme až päť! Kto neskúsil, nevie...

28. novembra Lk 21,29-33

Kráľovstvo Božie je bližšie každým dňom. Čo to pre teba znamená? Len obavy? Alebo ti to pomáha mudro žiť prítomný moment?

27. novembra Lk 21,20-28

Keď sa bude „blížiť naše vykúpenie“, ako deti svetla by sme sa nemali báť. S nádejou predsa očakávame tú chvíľu, keď sa „naplní čas pohanov“. Zbav sa ochromujúceho strachu a ži.  

26. novembra Lk 21,12-19

Skúsenosť odmietnutia, nenávisti a dokonca smrti, patrí k životu kresťanov všetkých storočí. „Bude to pre vás príležitosť, aby ste vydali svedectvo“ - hovorí Ježiš. „Ak vytrváte, zachováte si život“.

25. novembra Lk 21,5-11

Stále počuješ o vojnách a nepokojoch. „Neľakaj sa“. Boh je Pánom dejín. Dôveruj viac jemu, než médiami formovanému dojmu.

24. novembra Lk 21,1-4

Obetovať „viac ako všetci ostatní“, znamená obetovať všetko. Buď štedrý a veľkorysý. Daj Pánu Bohu to, čo je najcennejšie, a získaš duchovnú slobodu.

23. novembra Mt 25,31-46

Si dieťaťom veľkého Kráľa. Veríš tomu? Ak áno, ži tak, aby si mohol na konci svojich dní počuť: „zaujmi kráľovstvo, ktoré je pre teba pripravené od stvorenia sveta“.

22. novembra Lk 20,27-40

„Sú ako anjeli a sú Božími synmi“ - to sú Ježišove slová o tých, čo vstanú z mŕtvych k životu v Božom kráľovstve. Túžiš po niečom inom?

21. novembra Mt 12,46-50

Zapamätaj si toto Ježišovo gesto – jeho vystretú ruku smerom k počúvajúcim učeníkom a slová: toto sú moji najbližší, moja rodina. Ježiš ho vykonal aj s myšlienkou na teba.