Kľúč k víťazstvám

25. júna Mt 7, 6. 12-14

Tesná brána, úzka cesta a málo tých, čo nimi vchádzajú do života... Je veľmi zaujímavé, že na rozdiel od vecí tohto sveta, Boh nám nedáva spokojnosť so sebou, nesľubuje pohodlie a nenecháva nás v pokoji. To robí svet a diabol s ich modlami: uspávajú nás na ceste do života, kradnú náš čas a nútia otročiť márnosti. A robia to vo veľkom, masami. Boh však povoláva jednotlivo, hľadajúc veľkodušné srdcia, ochotné nechať sa viesť jeho hlasom.