Kľúč k víťazstvám

30. mája Mk 10, 28-31

Mnohí z nás mali kedysi obdobia veľkej horlivosti a boli schopní veľa obetovať, horlivo sa modliť, odvážne prijímať nové výzvy... A potom, nevieme ani kedy sa to stalo, vídíme, že to všetko vyprchalo. To je vlastne situácia, o ktorej dnes hovorí Ježiš, že mnohí prví budú poslednými. Je preto veľmi dôležité, aby sme vtedy, keď nám to Ježiš cez iných alebo vlastné svedomie ukazuje, prosili Pána, aby nás nenechal tak, ale pozdvihol a obnovil.