Kľúč k víťazstvám

26. mája Jn 21, 15-19

Existuje hlboký súvis medzi našim poslaním viesť tých, čo nám boli zverení, či už sú to naše deti, žiaci, priatelia, podriadení, veriaci atď., a znášaním váhy doliehajúcej na nás Ježišovej otázky: "Miluješ ma väčšmi ako títo?". Preto je potrebné túto otázku prijímať opakovane. Pod ňou dozrievame my sami, aj naša odpoveď.