Albánsko: Výlety na juh

Počas troch dní, od utorka – 14. júla, sme zorganizovali výlety pre deti a mladých z chudobných katolíckych rodín.

Albánsko: Tábor pre mládež

Od pondelka do piatku, 6.-10. júla, sa uskutočnil tábor pre mladých kresťanov z našej farnosti.

Albánsko: Strecha na kostole

Vo farnosti Nepoškvrneného Počatia P. M. v meste Fier pôsobíme (bratia minoriti) od minulého roka.

Onedlho, 15 augusta 2009, uplynie rok čo sme prišli do tejto rozľahlej farnosti v južnom Albánsku. Už od začiatku, keď sme sem prišli uvedomili sme si, že nás tu čaká práca nielen v duchovnej či charitatívnej oblasti, ale aj v tej materiálnej.

Albánsko: Púť do Laç

30. mája 2009 bratia minoriti zorganizovali pre svojich farníkov z Fieru a okolia púť do známeho pútnického miesta.

Grécko: Monastýr v Meteorach

V západosevernom Grécku možno navštíviť pravoslávne kláštory v malebnom prostredí.

Albánsko: Kríž na kostolnej veži

Po namáhavej práci pri stavaní 14 metrového lešenia zablysol na zvonici farského kostola vo Fieri kríž.

Albánsko: 26 novopokrstených

Veľká Noc v našej farnosti vo Fier bola prežívaná tento rok s veľkou radosťou, keďže po ročnej príprave sme na Bielu Sobotu prijali do Katolíckej Cirkvi 26 nových členov.

Albánsko: Veľkonočná misijná cesta P. Mareka

Tohtoročné Triduum Veľkej noci som prežil v katolíckych komunitách, ktoré sa nachádzajú v hornatom kraji, blízko hraníc s Gréckom.

Albánsko: Výročie posviacky nášho chrámu

Dňa 25. marca, keď Cirkev na celom svete slávi slávnosť Zvestovania Pána, naša farnosť vo Fieri si pripomína výročný deň posviacky chrámu.

Albánsko: Karneval

V Nedeľu 22. februára, v meste Fier, zorganizovali bratia minoriti spoločne s Jozefínmi zabavy a karneval.

Albánsko: Deň zasväteného života

Dňa 2. februára sa uskutočnilo v meste Elbasan stretnutie misionárov z príležitosti Dňa zasväteného života.

Albánsko: Nové radosti

[14.1.2009] Na vigíliu Troch Kráľov sme začali s br. Marekom navštevovať a požehnávať miestne rodiny.