Albánsko

Albánsko: Deň zasväteného života

Dňa 2. februára sa uskutočnilo v meste Elbasan stretnutie misionárov z príležitosti Dňa zasväteného života.  Zúčastnili sa ho rehoľníci a rehoľnice z Apoštolskej Administratúry v južnom Albánsku za účasti miestneho biskupa Mons. Hila Kabashiho a apoštolského nuncia Ramira Moliner Inglesa.

Počas svätej omše sme sa opäť zasvätili Bohu podľa vzoru Najsvätejšej Panny Márie. A taktiež počas meditácie sme rozjímali o duchovnom bohatstve, ktoré nám zanechal apoštol národov sv. Pavol.

Stretnutie sa skončilo spoločným obedom, počas ktorého sme sa delili radosťou zo vzájomnej prítomnosti. Týmto naším sviatkom sme mohli Bohu poďakovať za veľký dar nášho povolania, ktorým nás obdaril vo svojom pláne od počiatku sveta.

Text: P. Marek Maria Redlich
Foto: Sr. Maricel, P. Marek