Albánsko

Albánsko: Nové radosti

[14.1.2009] Na vigíliu Troch Kráľov sme začali s br. Marekom navštevovať a požehnávať miestne rodiny.

Táto skúsenosť, ktorá stále trvá, nám prináša radosť a povzbudenie do všedného misionárskeho života. Čoraz lepšie spoznávame každodenný život našich farníkov, a zvlášť ich životné podmienky. Katolíci patria k tým najbiednejším, sú však pohostinní a otvorení.

Aj keď je ťažko a asi ešte priskoro rozprávať o ovocí našej služby, predsa len jedno je jasné - možnosti sa rozširujú a ľudia čakajú na našu službu. Napríklad v dedinke Kompleks, kde väčšinu obyvateľov tvoria práve katolíci, sa po požehnávaní domov vytvorila možnosť stretávať sa na hodine náboženstva. Pravdu povediac, snažili sme sa tam katechizovať aj skôr, no ľady sa pohli až teraz a to nás teší. Prvé stretnutie s deťmi (bolo ich 15 až 20) či potom s niektorými rodičmi, ukázalo, že ľudia túžia po takýchto stretnutiach a chcú počuť o Bohu.

Veríme, že títo kresťania sa raz dočkajú aj nejakej skromnej kaplnky, po ktorej veľmi túžia, aby sa tam mohli stretávať pri slávení sv. omše. V súčasnosti sa schádzame v "rodine", ktorú tvorí päť osirotených detí (najstaršie má 14 rokov). Pred pár rokmi prišli o oboch rodičov, nie však o vieru v Boha.

Text a foto: br. Jaro M. Cár