Albánsko

Albánsko: Noví bratia a sestry vo sv. Františkovi

ofsTentokrát v strede pozornosti boli angažovaní laici. Po prvýkrát, po viac než dvojročnej formácii piati veriaci zložili prvé sľuby na jeden rok v Treťom Ráde sv. Františka z Assisi (OFS).

Na tretiu veľkonočnú nedeľu 14. apríla 2013 naša farnosť prežívala ďalšiu slávnosť. Tentokrát v strede pozornosti boli angažovaní laici. Po prvýkrát, po viac než dvojročnej formácii piati veriaci zložili prvé sľuby na jeden rok v Treťom Ráde sv. Františka z Assisi (OFS). Zároveň boli ďalší traja prijatí do ročnej formácie (noviciátu), ktorý predchádza zloženie prvých sľubov.

Na stretnutiach, ktoré sú organizované dvakrát v mesiaci, sa zúčastňovali aj iní veriaci našej farnosti, no len títo 8 napísali vlastnoručne žiadosť o vstup do rádu či o prvé sľuby.

Na slávnosti sa zúčastnili aj bratia a sestry z OFS zo vzdialeného mesta Škadar sprevádzaní národným ministrom OFS Pavlínom Ndrekom, ktorý našich veriacich oficiálne prijal do OFS. Je to nielen prvá komunita OFS v Južnom Albánsku, ale jedna z mála skupín pre laikov, ktorí by chceli vzrastať vo viere. Veríme, že Tretí rád sv. Františka sa s Božou pomocou zakorení v nasej diecéze a noví členovia rádu budu nápomocní v evanjelizácii našej farnosti aj širšieho okolia.

br. Jaro

.

.