Albánsko

Albánsko: S bratom Jaroslavom o aktuálnej situácii

Alb miniAko sme Vás už informovali, v nedeľu 20. januára popoludní 32 ročný moslim podpálil farský kostol vo Fier, ktorý spravujú naši bratia pôsobiaci na juhu Albánska. Bratia zároveň pokračujú v začatej stavbe nového kostola v blízkej dedine Jaru. V tejto náročnej situácii nám brat Jaroslav predstavil aktuálne dianie.

Ako sme Vás už informovali, v nedeľu 20. januára popoludní 32 ročný moslim podpálil farský kostol vo Fier, ktorý spravujú naši bratia pôsobiaci na juhu Albánska. Bratia zároveň pokračujú v začatej stavbe nového kostola v blízkej dedine Jaru. V tejto náročnej situácii nám brat Jaroslav predstavil aktuálne dianie.

 .

.

Ako vyzerali práce po uhasení požiaru a čo Vás ešte čaká?

Najprv sme povynášali, čo sa dalo, potom sme pomocou tlakovej pištole zapožičanej z autoumývarne, vystriekali všetky steny. Na mieste, kde bol požiar založený sme opravili omietku, na ostatnú omietku maliari naniesli náter, ktorý má zabezpečiť, aby farba dobre držala a aby neprerážala čierna. Následne premaľujú spovednicu a chodbu, ktorá spája kláštor s kostolom. Predpokladám, že maliari by mohli skončiť na budúci týždeň. Bude potrebné povkladať sklá do okien, premaľovať dvere, zabezpečiť novú krstiteľnicu, pri bohostánku očistiť výzdobu a vymeniť časť dlažby. Pokúsime sa zreštaurovať krížovú cestu, vymeníme niektoré bodové svetlá, ako aj časť elektroinštalácie.

Je to skutočne množstvo práce. Zapájajú sa miestni veriaci do týchto prác?

Sme veľmi potešení z toho, že prichádzajú mnohí ľudia a nezištne pomáhajú – upratujú, pracujú pri opravách, niektorí prinášajú jedlo, čo je taktiež veľmi významná pomoc, pretože je potrebné všetkých dobrovoľníkov nasýtiť.

Ako pokračujú práce na stavbe kostola v Jaru?

Najprv sme opravili prístupovú cestu – vlastne sme obnovili starú cestu, ktorá umožňuje lepší prístup ku kostolu z okolitých dedín. Autá voziace materiál na stavbu, no neskôr aj veriaci z okolia, ktorí budú prichádzať do kostola, nebudú musieť ísť cez dedinu. Začali sme aj práce na podzemnej kaplnke – po vykopaní jamy, boli položené dve vrstvy – štrk a betón, nasledovať bude kladenie armatúr a druhej vrstvy betónu. Do Veľkej noci by sme chceli dokončiť hrubú stavbu kaplnky a základov kostola. Je veľmi dobré, že stavebná firma angažuje v prácach aj nezamestnaných ľudí z dediny, ktorých denne vypláca. Takto majú aj miestni priamy podiel na stavbe a zároveň si niečo zarobia.

Čo je pre Teba väčšou starosťou – stavba nového kostola, alebo oprava kostola vo Fier?

Starosti mi spôsobujú obidve stavby, pretože všetko vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj čas a trpezlivosť, avšak snáď viac myslím na stavbu nového kostola, kde je potrebne riešiť niekedy nielen problémy materiálne – prostriedkov, ale aj ľudské. Vidíme a pociťujeme, že kde sa tvori Božie dielo, prichádzajú aj prekážky od Zlého, a preto je potrebná aj duchovna podpora – modlitebná. Vo farnosti sme sa preto začali modliť aj modlitbu k Michalovi archanjelovi a k Nepoškvrnenej P.M. Ďakujem preto zo srdca všetkým našim dobrodincom, ktorí sú s nami spojení aj duchovne a modlia sa za nás, za toto dielo.

Ďakujem za rozhovor a vyprosujem mocnú ochranu Nepoškvrnenej.

br. Martin, foto: br. Jaroslav