Prvá časť kustodiálnej kapituly: 2. deň

Aj druhý deň sme začali svätou omšou, počas ktorej sa nám v homílii prihovoril generálny minister. Svoj príhovor začal slovami: „Nepoviem vám nič nové, len vás opätovne povzbudím k veľkonočnej radosti.“

Ďakujeme za každé slovo povzbudenia!

Po raňajkách sme sa opäť pustili do práce, tentokrát v dvoch skupinách. Naši ministri – generálny, provinciálny i kustodiálny – medzitým navštívili Rad, kde sa nachádzajú pozostatky brata Štefana Iglódyho. Po obede sme si prečítali správy z práce v skupinách a pustili sme sa do voľby kustóda. Stal sa ním br. Martin M. Kollár, ktorý má do stredy čas na to, aby si vybral svojich poradcov.

text & foto: br. Tomáš M.