Zvolili sme nového kustóda

Prvá časť kapituly vyvrcholila v stredu 19. apríla 2023 popoludní voľbou nového kustóda, ktorým sa stal brat Martin Mária Kollár, doteraz pôsobiaci ako gvardián nášho kláštora v Levoči.

Brat Martin sa narodil 24. júna 1974 v Levoči. Pred vstupom do rehole študoval elektrotechniku na Technickej Univerzite v Košiciach a získal titul inžinier. Počiatočnú formáciu absolvoval v Poľsku. Večné sľuby zložil 14. decembra 2003 v Levoči. Po štúdiu filozofie a teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity bol za kňaza bol vysvätený 22. júna 2013 v Bratislave.

Ďakujeme bratovi Luciánovi Boguckému, ktorý plnil služby provinciálneho kustóda v rokoch 2019 – 2023.

text a foto: br. Tomáš M. Vlček OFMConv.