Spišský Štvrtok

Nová kláštorná kaplnka

V pondelok 30.12. popoludní požehnal páter Lucián Mária Bogucki novú kaplnku v kláštore Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.

Na slávnosti sa zúčastnili všetci členovia miestnej komunity: páter Jozef Sukeník - gvardián, páter Roman Gažúr - vikár, páter Tomáš Vlček a brat Ján Čirák. Od dnešného dňa je v bohostánku prítomný Ježiš Kristus pod spôsobom chleba a miestna komunita sa bude v kaplnke stretávať na spoločných modlitbách.

Dekorácia má znázorňovať Stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. Výzdoba na stene okolo bohostánku je zo spekaného skla a jej autorom je Miron Pastorák z Janova. Pri navrhovaní a zariaďovaní kaplnky pomohli aj Ing. Arch. Marián Sitarčík a vdp. Aurel Halajčík. Vďaka patrí aj bratovi Jánovi, ktorý spolu s majstrami zo Spišského Štvrtku pripravili túto miestnosť na dôstojný príbytok pre Slovo, ktoré sa stalo Telom.

text: br. Tomáš M.
foto: br. Ján Čirák