Spišský Štvrtok

Dlhé Stráže - 30. výročie a vzácny hosť

Dňa 7. 7. 1989 bol v obci Dlhé Stráže posvätený prebudovaný kostol. V nedeľu 18. 8. 2019 sme si s otcom Fidermakom pripomenuli 30. výročie tejto udalosti.

Slávnosť začala svätou omšou o 10:00. Hlavným celebrantom bol Mons. Peter Fidermak, ktorý bol v čase prestavby kostola farárom farnosti Spišský Štvrtok – Dlhé Stráže sú jednou z jej filiálok. Veriacim nielen z Dlhých Stráží sa prihovoril aj v kázni. Jeho milé slová potvrdili jeho dobrú povesť – aj po tridsiatich rokoch na neho farníci s láskou spomínajú. Na záver udelila pani starostka Zdena Jurčíková pánovi farárovi Fidermakovi čestné občianstvo obce Dlhé Stráže. Po svätej omši otec Fidermak posvätil plastiku sv. Juraja, patróna kostola, umiestnenú vo vonkajšom výklenku kostola. Jej autorom je Peter Cehuľa so susednej obce Vlkovce.

Program pokračoval v kultúrnom dome, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých zúčastnených. Okrem toho nás povzbudilo aj premietanie záznamu z posviacky kostola a rozhovor s otcom Fidermakom nielen o prestavbe kostola, ale aj o jeho pôsobení v Rusku. Jeho prepis vám prinesieme v najbližších dňoch.

Text: P. Tomáš M. Vlček OFMConv., kaplán farnosti Spišský Štvrtok
Foto: oficiálne stránky obce Dlhé Stráže (http://www.dlhestraze.sk/30-vyrocie-prestavby-a-vysviacky-kostola-sv-juraja/)