Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok: Pracovné stretnutie kustodiálnej rady a gvardiánov

[22.1.2009] V stredu 21.januára 2009 sa v minoritskom kláštore v Spišskom Štvrtku uskutočnilo pracovné stretnutie členov kustodiálnej rady a gvardiánov.

Stretnutie, ktoré viedol páter Lucián M. Bogucki, predstavený kustódie, sa začalo prednáškou na tému Prežívanie spoločenstva podľa Jeana Vaniera. Následne jednotliví predstavení na základe štvorročného programu kustódie hodnotili rehoľný život vo svojich komunitách.

Značná časť stretnutia bola venovaná ekonomickým záležitostiam kustódie. Gvardiáni jednotlivých kláštorov predložili finančnú bilanciu za rok 2008 a hovorili o ekonomicko-hospodárskych projektoch na rok 2009. Financovanie celej kustódie zhodnotil páter Witold Adamczyk. Veľkú pozornosť venovali bratia fungovaniu budovy pri Karloveskej ulici 32 v Bratislave, ktorú rehoľa prenajala od magistrátu.

Tento deň bol naplnený okrem práce aj spoločnými modlitbami a rekreáciou. Všetci bratia sa zúčastnili v minoritskom kostole v Levoči a o príjemné posedenie pri stole sa postaral náš minoritský „veľkuchár“ páter Stanislav Rok.

Pracovné stretnutie pokračuje ešte dnes pod vedením pátra Adama Barana, kustodiálneho vikára, kde sa bratia zaoberajú spoluprácou našej kustódie s apoštolskou administratúrou južného Albánska.

Text: lmb; foto: p. Stanislav Rok