Spišský Štvrtok

Požehnanie obnoveného oltára

V piatok 30. decembra, na sviatok Svätej rodiny, páter Lucián Bogucki, provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku, pri slávnostnej svätej omši požehnal v Dravciach obnovený bočný oltár Zvestovania Panny Márie.

Bočný oltár Zvestovania Panny Márie v Dravciach je zaujímavou pamiatkou, ktorá odzrkadľuje pohnuté dejiny draveckého kostola. Jeho najstaršie a najvzácnejšie časti pochádzajú z konca 15. storočia, z čias, keď po husitskom plienení kostol obnovili tunajší mnísi antoniti. Ide o tri gotické drevené plastiky - sochu Madony s dieťaťom, ktorá je umiestnená v centrálnej časti retábula a súsošie Panny Márie a anjela Gabriela, ktorý jej odovzdáva nebeské posolstvo. Tie sú umiestnené vpravo a vľavo od centrálnej postavy Panny Márie. Je to teda oltár, na ktorom sú dve gotické Madony.

V období rokov 1555 - 1674 patril kostol protestantom, ktorí takéto umelecké diela považovali za rúhavé a z kostolov ich odstraňovali. Preto sa iste nezachovala ani pôvodná oltárna architektúra, v ktorej boli plastiky umiestnené.

Keď v roku 1711 prebrali draveckú farnosť misionári z kláštora minoritov v Spišskom Štvrtku, kostol prešiel opäť obnovou. Minoriti nechali vyhotoviť novú, vtedy modernejšiu barokovú oltárnu architektúru a umiestnili do nej tieto tri stredoveké sochy, ktoré zbožní veriaci viac ako sto rokov chránili pred zneuctením a zničením. Oltár doplnili ďalšími postavami anjelov a svätých. Táto pamiatka prešla v období baroka i v dvadsiatom storočí viacerými obnovami. Posledná začala v roku 2018 a trvala štyri roky. Vďaka nej je toto dielo na niekoľko desaťročí dobre zakonzervované a opäť sa skvie vo svojej pôvodnej kráse.

text: p. Jozef Sukeník; foto: Karol Jankura