Spišský Štvrtok

Požehnanie zvona v Bukovinke

Veriaci v Bukovinke sa zišli v nedeľu 21. augusta na odpustovej slávnosti, ktorej predsedal Mons. Jozef Jarab, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Tento vzácny hosť zastupoval diecézneho administrátora, biskupa Jána Kuboša, pri výnimočnom úkone - požehnaní nového zvona, ktorý nesie meno sv. Jozefa. Pri slávnosti spieval spevácky zbor zo susednej obce Vlkovce.

V obci Bukovinka bol dosiaľ iba malý zvonček v drevenej historickej zvoničke. Nový kostol žiaden zvon nemal. V priebehu roku 2021 však medzi miestnymi veriacimi dozrelo rozhodnutie a v pomerne krátkom čase sa im podarilo vyzbierať prostriedky na neveľký 72 kilogramový zvon, ktorý sa rozhodli zasvätiť sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Bol totiž rok sv. Jozefa a tak sa stal nový zvon votívnym darom miestnych veriacich, ale aj veriacich z okolitých obcí, ktorí túto peknú myšlienku taktiež podporili finančnými darmi. Nemalou pomocou prispeli dokonca veriaci z bratislavskej Karlovej Vsi, ktorí si vo svojom kostole kupovali perníkove zvončeky. Vďaka mnohým dobrým ľuďom bol nový zvon uliaty v stredu 6. júla v Krásnohorskej Dlhej Lúke pri Rožňave. Spolu s naším Jozefom bol vtedy uliaty ešte jeden väčší zvon (zasvätený Panne Márii) pre kostol v obci Čerhov. Pri uliatí zvona boli prítomní i veriaci z Bukovinky. Majster Róbert Slíž im túto návštevu oplatil a zúčastnil sa spolu so svojou snúbenicou na požehnaní svojho diela v Bukovinke.

Pri odpustovej sv. omši sprevádzal Mons. Jaraba miestny správca farnosti, p. Jozef Sukeník a dvaja bývalí správcovia farnosti Mons. Peter Fidermák a p. Adam Baran. Obaja sa zaslúžili o stavbu tohto chrámu. Páter Jozef poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tomto nádhernom diele. Vyzdvihol aj umenie mladého, iba 25 ročného majstra zvonolejára, ktorý doteraz ulial už 120 nových zvonov. Tie zvonia doma na Slovensku ale i v zahraničí.

V samotný deň slávnosti, v pondelok 22. augusta, prekvapil veriacich pri slávnostnej sv. omši p. Lucián Bogucki. Pri príležitosti svojej návštevy rehoľnej komunity v Spišskom Štvrtku prijal totiž úlohu kazateľa. Jeho návšteva všetkých veľmi potešila.

info: p. Jozef, foto: Tomáš Šuba