Levoča

Obnova spoločenstiev mladých

V posledný februárový víkend, vo Formačnom stredisku Skala vo Svite, prebehala duchovná obnova pre 70 ľudí z mládežníckych spoločenstiev z Levoče, zo Spišskej Novej Vsi, z Kuriman a zo Spišského Podhradia. Obnova bola zameraná na tému: Ako žiť v spoločenstve. Hlavnými prednášajúcimi boli kňazi Matúš Oravec z farnosti Ludrová, Branislav Kožuch z Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou a Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

"Duchovná obnova sa stala naozajstnou obnovou v našich srdciach. Obnovou v milovaní Boha a blížnych, v hľadaní riešení problémov namiesto úteku pred nimi, v prinášaní obiet namiesto očakávania, v šírení dobra namiesto ohovárania. Odporúčame si vypočuť prednášky z obnovy, ktoré čoskoro pribudnú na stránke www.spolpavol.sk," povedal o obnove Ján Frančák, vedúci spoločenstva Pavol v Levoči, ktoré práve v tomto roku oslavuje desiate výročie od svojho vzniku. 

„Vy, ktorí ešte nemáte spoločenstvo, každého z vás pozývam, aby ste si nejaké našli, alebo aby ste si ho založili. Ak máte spoločenstvo, ale sa vám nepáči, hľadajte to, čo v ňom chýba, a potom skrze lásku a ochotu ho vylepšujte. Len tak bude pre vás posilou a pomocou.“ Tieto slová zazneli na štvrtú pôstnu nedeľu v celej Spišskej diecéze počas čítania pastierskeho listu otca biskupa Štefana Sečku. "Toto povzbudenie otca biskupa, nášho duchovného pastiera, je pre nás veľkým darom, pretože nás uisťuje, že život kresťana sa nezaobíde bez budovania hlbšieho vzťahu s Pánom skrze spoločenstvo. A práve vďaka podpore bratov Minoritov môže to naše už niekoľko rokov fungovať," povedala Monika Takáčová, ktorá sa podieľala na organizovaní víkendovej obnovy pre spoločenstvá. 

Spoločenstvo Pavol, v spolupráci s ďalšími mládežníckymi spoločenstvami z diecézy, organizuje v Minoritskom kostole v Levoči každý mesiac tematické stretnutia pre širokú verejnosť, na ktoré prichádzajú mladí i starší veriaci nie len z Levoče, ale aj okolitých farností. V spolupráci s Kruciátou oslobodenia človeka, bratmi Minoritmi a ďalšími organizáciami z Levoče participujú tiež na prebiehajúcej petícii proti hazardu, ktorá sa koná vo viacerých mestách na Slovensku. 

Autorka článku: Marika Komendová