Levoča

Levoča: 1.výročie smrti Mons. Daniela Faltina, OFMConv

Prešiel už jeden rok od smrti Mons. Juraja Daniela Faltina, minoritu a pápežského preláta. Prešiel už jeden rok od smrti Mons. Juraja Daniela Faltina, minoritu a pápežského preláta.


Pri tejto príležitosti sa v pondelok 12. februára v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči uskutočnila spomienková svätá omša, ktorú celebroval levočský dekan Mons. František Dlugoš. Spolu s ním túto svätú omšu slávili aj páter Roman Gažúr, páter Adam Baran a vdp. Stanislav Misál, výpomocný kaplán v Markušovciach, ktorý tu zastupoval vpd. prof. Jána Dudu, farára v Markušovciach.

Levočský dekan počas homílie priblížil prítomným život tohto významného minoritu. Svätá omša sa uskutočnila za účasti farníkov nie len z Levoče, ale aj Spišského Štvrtku, Iliašoviec a Kuriman, ktoré sú rodiskom pátra Faltina.

Text: Denisa; foto: OFMConv. Levoča