Levoča

Levoča: Jubilejná púť františkánskeho kríža

Rok 2009 je rokom osláv 800-tého výročia schválenia Františkovej reguly pápežom Inocentom III. Rok 2009 je rokom osláv 800-tého výročia schválenia Františkovej reguly pápežom Inocentom III. 

Predstavení všetkých týchto troch vetiev Rehole menších bratov na Slovensku sa dohodli na oslave tejto udalosti formou púte kríža San Damiano po všetkých kláštoroch. Jeho púť sa začala práve u nás, v Levoči 2. februára.

V pondelok Levoču navštívil provinciál kapucínov, provinciál františkánov, kustód minoritov a ďalší bratia, aby spolu „pri jednom stole“ slávili Svätú omšu ako znak jednoty. Páter Adam Baran nám v utorok počas prednášky priblížil ikonu kríža San Damiano. Tretí rád sv. Františka si na stredu pripravil františkánsku krížovú cestu. Vo štvrtok zasa Rytierstvo Nepoškvrnenej viedlo poklonu Sviatosti Oltárnej za povolania a františkánsky ruženec. Aj minoritská mládež priložila ruku k dielu. V piatok svojim spevom a čítaním úryvkov z testamentu a listov sv. Františka obohatila prvopiatkovú adoráciu Sviatosti Oltárnej a v sobotu zahrala tieňové divadlo o obrátení sv. Františka. Nedeľu svojim spevom ozdobil spevácky zbor Chorus minor, ktorý nám predstavil piesne z dielní františkánskych autorov. V pondelok 9. februára putuje kríž San Damiano k bratom františkánom do Prešova.

My v Levoči, prajeme všetkým, ktorí budú kľačať a modliť sa pred týmto krížom, aby ako sv. František zachytili tichý Boží hlas, prijali výzvu a pracovali na oprave chrámu svojho tela, svojej rodiny i celej Cirkvi. Pokoj a dobro!

Text: Denisa