Levoča

Levoča: Začiatok osláv 800. výročia františkánskej charizmy

V deň sviatku Obetovania Pána, a zároveň v dni všetkých zasvätených osôb sa 2. februára v Levoči začali oslavy 800. výročia františkánskej reguly, ktorú ústne schválil pápež Inocent III.
Táto oslava sa začala svätou omšou v minoritskom kostole za účasti bratov zo všetkých troch vetiev prvého františkánskeho rádu. Hlavným celebrantom bol provinciál kapucínov P. Fidel Marko Pagáč. Spolu s ním sv. omšu koncelebrovali provinciál františkánov – P. Juraj Mihály a kustód minoritov P. Lucián M. Bogucki ako aj ďalší prítomní bratia františkáni a minoriti.

V kázni páter Juraj vyzdvihol osobu sv. Františka, ktorého Boh povolal obnoviť dom, ktorým je Cirkev. Františkove úsilie o jej obnovu by sa malo stať pre každého kresťana výzvou k práci nad sebou, lebo každý z nás je chrámom Božieho Ducha. Ďalej kazateľ zdôraznil, že toto výročie má byť živou pripomienkou odkazu svätého Františka, aby sme vedeli milovať Lásku, ktorou je náš Pán Ježiš Kristus.

Na začiatku sv. omše bratia do chrámu vniesli františkánsky kríž, ktorý požehnal generálny predstavený minoritov počas levočských októbrových osláv 700. výročia účinkovania minoritov v tomto meste. Tento kríž bude putovať v jubilejnom roku po sedemnástich františkánskych, minoritských a kapucínskych kláštoroch na Slovensku. O týždeň ho bratia z Levoče prenesú do františkánskeho kláštora v Prešove.

Text: br. Ján; foto: br. Ján Kapistrán OFM