Levoča

Levoča: 2. výročie smrti P. Daniela Faltina, OFMConv.

Daniel_miniDnes 12. februára si pripomíname druhé výročie úmrtia  minoritu Mons. Daniela Juraja Faltina. Páter Daniel zomrel v r. 2008 v hospici sv. Alžbety v Ľubici.

Dnes 12. februára si pripomíname druhé výročie úmrtia  minoritu Mons. Daniela Juraja Faltina. Páter Daniel zomrel v r. 2008 v hospici sv. Alžbety v Ľubici.

 

P. Daniel, krstným menom Juraj, emeritný prelát – auditor Rímskej Roty sa narodil 21. 4. 1927 v Kurimanoch pri Levoči. Do Rehole minoritov vstúpil v roku 1946. V roku 1950 zložil večné sľuby a 29. 3. 1952 bol v Ríme vysvätený za kňaza. V roku 1955 dosiahol doktorát z teológie a o štyri roky neskôr doktorát z cirkevného i civilného práva. Dosiahol diplom východného cirkevného práva a tiež diplom advokáta Rímskej Roty.

Počas Druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako expert v komisii pre východné cirkvi. Bol profesorom cirkevného práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme a na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme. Napísal početné vedecké práce z cirkevného práva. Po vzniku minoritskej kustódie na Slovensku v r. 2003 páter Faltin sa stal jej členom v roku 2005, po návrate z Ríma.

V roku 2002 prezident SR Rudolf Schuster udelil Mons. Danielovi Faltinovi Kríž prezidenta Slovenskej republiky I. stupňa. V roku 1996 získal čestné občianstvo mesta Levoča.

Pohrebné obrady sa uskutočnili v Levoči v pondelok 18. februára. Jeho telesné pozostatky sú uložené v minoritskej hrobke v Levoči.

Text a foto: lmb