Levoča

Levoča: Lákavé tváre závislostí

kocminiV týchto dňoch sa v Levoči konalo už po 11. krát celoslovenské Sympózium Kruciaty oslobodenia človeka s hlavnou témou " Lákavé tváre závislostí ". Program bol v piatok slávnostne otvorený svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Štefan Sečka, pomocný spišský biskup. Kázal o. Pavol Hudák, ktorý...

 

Uplynulí víkend sa v Levoči konalo 11. celoslovenské Sympózium Kruciaty oslobodenia človeka. Téma tohtoročného stretnutia bola ,, Lákavé tváre závislosti.“ Slávnostnú sv. omšu na začiatok stretnutia v piatok podvečer celebroval Mons. Štefan Sečka, pomocný spišský biskup v kostole minoritov v Levoči. Prítomným veriacim, zvlášť mladým sa prihovoril o. Pavol Hudák, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na problém degeneratívnej závislosti od pornografie a sexu bez lásky, ktorý rozvracia ľudskú dušu. Po sv. omši v rámci programu mladých sme si vypočuli koncert gospelovej skupiny Peter Milenky band.

V sobotu od skorého rána prebiehala registrácia účastníkov sympózia. Sv. omšu v kostole minoritov celebroval o. Lucián Mária Bogucki, kustód rehole minoritov na Slovensku. V dalšej časti programu sa prítomným prihovoril o. ThDr. Jozef Heske Phd. – moderátor diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo – Život na Slovensku. Po prezentácii jednotlivých spoločenstiev KOČ nasledovalo vystúpenie hostí z Kroščenka – Centra Kruciáty oslobodenia v Poľsku. Okolo jedenástej hodiny začal blok odborných prednášok terapeutov z OLÚP Predná Hora. Mudr. Mária Martinove  predniesla úvodnú prednášku na tému tohtoročného stretnutia: ,,Lákavé tváre závislosti.“ Mudr. Jozef Benkovič predostrel problematiku nelátkových závislostí, ako je závislosť na automatoch, mobiloch a nakupovaní, ktorá sa dnes čoraz väčšmi rozširujú v rôznych vekových kategóriách. Tieto závislosti sú rovnako závažné  a nebezpečné, ako závislosť na alkohole a drogách. Popoludní prevzal slovo Mgr. Stanislav Vladimír, ktorý sa venoval téme drogovej závislosti. Predstavila sa tiež duchovno – terapeutická Komunita CENAKOLO z Piešťan na čele s Mudr. Ivanom Mendelom. Bol tiež čas na otázky a odpovede

Vo večerných hodinách sa konala tradičná krížová cesta ulicami mesta Levoča. Sobotný program sme zakončili krátkou adoráciou v kostole minoritov, ktorú pripravili mladí členovia a sympatizanti Kruciáty.

V Posledný deň tohtoročného sympózia, v nedeľu sa účastníci zhromaždili na spoločnej modlitbe ranných chvál.  Po raňajkách nasledovala posledná prednáška sympózia. Pani Stanislava Orzel nám priblížila históriu Kruciáty oslobodenia človeka vo svetle 30. výročia vzniku Kruciáty v Poľsku. Tohtoročné celoslovenské Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka zakončili účastníci slávnostnou sv. omšou v kostole minoritov. Poobede bol ešte čas na krátke hodnotenie sympózia a vzájomné zdieľanie.

S nádejou na budúcoročné 12. celoslovenské Sympózium Kruciáty.

 

 

Text: Slavomír Venglarčík a br.  Robert Gajderus