Levoča

Brehov: DO rodín z LE

25. -27. augusta sa v Brehove uskutočnila duchovná obnova rodín z okolia Levoče.

Viedol ju brat Martin a zúčastnili sa jej tri manželské páry, deväť detí a dve animátorky. Rodiny si pochvaľovali príjemnú atmosféru (napriek veľkým horúčavám :), chutnú stravu, o ktorú sa postaral brat Stanislav s pani Martou, ako aj kreativitu animátoriek. Hneď navrhli aj predbežný termín na budúci rok :)

Text: br. Martin Mária; foto: Katka