Levoča

Pestré Vianoce v Levoči

Nakoľko som nestihol uzávierku Minoritského listu, ponúkam aspoň touto cestou poohliadnutie na Vianoce v Levoči.

Tohoročné Vianoce boli v Levoči krásne a pestré. O výzdobu stromčekov v kostole sa tradične postaral brat Ondrej s mužmi z Domu sv. Františka, o kvety pani Katka Demočková s kostolníčkami. Na štedrú večeru nás pozvali bratia zo Spišského Štvrtku. Výborne sme si pochutnali. Brat Tomáš slúžil o 23:00 svätú omšu v Dravciach, u nás svätú omšu o 22:00 a po jednej svätej omši 25. a 26. skrášlil spevácky zbor pod vedením pani Janky Višňovskej. Sviatok Božieho narodenia obohatil Živý Betlehem na nádvorí kláštora. Pripravil ho brat Martin so spoločenstvom Eden, ktoré sa s bratom Tomášom stretáva v našom kláštore. Scénky po svätej omši o 11:00 a 16:00 otvorili, resp. ukončili prehliadku šopky so živými sochami Panny Márie a svätého Jozefa, niekedy aj anjela či pastiera. „Sochy“ stvárnili deti a mládež z Levočskej Doliny a Levoče. Návštevníci mohli obdivovať aj ovečky, kozičky, zajace a holuby. Deti sa mohli povoziť na poníkovi. O 13:30 sme mali v kostole koncert kolied a duchovných piesní v podaní skupiny Kysucký prameň s hosťom Marekom  Gernátom a s ľudovým rozprávačom Petrom Lapšanským. Koncert zorganizoval pán Marián Horváth. Na svätého Štefana popoludní bratia Tomáš a Martin s levočskými skupinami koledníkov Dobrej noviny navštevovali a požehnávali domy. Na túto koledu sa rodiny vopred prihlasovali v našom aj farskom kostole. Koledníci dvakrát vystúpili aj v našom chráme – raz levočskí, raz z Levočskej doliny a Zavady. 2. januára sme si v Levoči pripomenuli 20 rokov od vzniku samostatnej slovenskej minoritskej kustódie. V období Vianoc sme stihli aj nejaké výlety: brat Martin šiel s lyžami a sánkami na Sliezsky dom raz so slovenskou a raz s ukrajinskou rodinou (ktorá osem mesiacov bývala v našom kláštore); brat Peter navštívil svoju rodinu v Bukowine Tatrzańskiej; brat Tomáš najprv navštívil rodinu v Bratislave a neskôr šiel s mládežou na Javorinu – Marčulinu v Levočských vrchoch. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám po rokoch pandémie doprial také bohaté Vianoce.

Text: br. Martin Mária; foto: archív minoriti