Levoča

Ocenenie Levočana Jána Lesňáka

Jeho diela môžete obdivovať aj v minoritských kláštoroch nielen na Slovensku.

Najvyššie krajské ocenenie si 15. decembra 2022 prevzal z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja p. Milana Majerského umelecký sochár, rodák z Levoče – Mgr.art Ján Lesňák. Svojmu rodisku ostal verný, so svojou rodinou žije v Levočskej doline a pôsobí v Levoči. Jeho láska k umeniu sa odzrkadlila už pri výbere strednej školy, keď si zvolil odbor kamenosochárstvo a v štúdiách pokračoval aj na vysokej škole.

Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne sakrálnemu umeniu. Jeho prvotinou je pieskovcová socha sv. Františka z Assisi umiestnená na nádvorí kláštora v Levoči.

Jeho sochami, reliéfmi a súsošiami sa pýšia mnohé interiéry a exteriéry kostolov,  kláštorov, škôl nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, Krakove či Viedni.

Z umelcových diel možno spomenúť v zahraničí inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie v Krakove, mariánsky stĺp v Ríme alebo tento rok realizované súsošie Sv. Antona Paduánskeho s oslíkom z bronzu, známe ako Eucharistický zázrak pri Kostole sv. Trojice vo Viedni.

Na Slovensku vytvoril okrem iného korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku, basreliéf Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri kostole sv. Františka v Bratislave, ako aj mariánsky stĺp a krížové cesty.

Pri príležitosti blahorečenia Anky Kolesárovej vytvoril korpus Krista, ktorý bol súčasťou pódia na štadióne Lokomotíva v Košiciach aj pri návšteve Sv. otca Františka.

V roku 2021 bola inštalovaná krížová cesta na Mariánskej hore v Levoči. V auguste tohto roku bol ocenený aj primátorom mesta Levoča.

Umelcovu tvorbu možno nájsť tiež v súkromných zbierkach v podobe menších plastík, portrétov či kresieb.

Zdroj: PSK