Levoča

Levoča si uctila Nepoškvrnenú Pannu Máriu

V Levoči sme sa na oslavu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripravovali novénou.

Počas deviatich dní k nám prichádzali zasvätené osoby z nášho okolia. Počas svätých omší hovorili o jednotlivých tituloch Panny Márie, ktoré sú v Loretánskych litániách a o úcte k Nepoškvrnenej v ich reholiach, či kongregáciách. Navštívili nás: minorita, dominikán, dvaja saleziáni, dvaja jezuiti, dvaja pallotíni, františkán a redemptorista.

Hlavným celebrantom svätej omše v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie bol o. biskup Andrej Imrich. V homílii sa venoval osloveniu Panny Márie: Matka najnevinnejšia. Panna Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu a sama sa nedopustila žiadneho hriechu. Nedopustila sa úmyselných, ale ani neúmyselných previnení, keďže bola vždy pozorná, sústredená. Hoci bola uchránená od vnútorných následkov hriechu - náklonnosti k hriechu, či žiadostivosti, nebola však uchránená od vonkajších následkov hriechu - bolesti, či utrpenia. Aj my sa máme, napriek všetkým ťažkostiam, usilovať byť vždy pozorní, sústredení a zvažovať či to, čo robíme, je mravne v poriadku. Máme si preto vyprosovať pomoc od Matky najnevinnejšej. 

Slávnosť, na ktorej sa zúčastnil hojný počet veriacich, skrášlil spevácky zbor aj Levočská dychovka.

Text Martin Mária KollárOFMConv.;  foto: Martin Dzurňák