Levoča

Púť levočských maturantov do Talianska

Približne 20 rokov trvalo, kým sa opäť podarilo zorganizovať púť Gymnázia sv. Františka Assiského k svojmu patrónovi.

Vďaka nadšeniu a odhodlaniu p. K. Demočkovej sme v dňoch 23.-30. septembra 2022 mohli predniesť naše prosby, modlitby a obdivovať Padovu i Assisi so svätým Antonom, Františkom a sv. Klárou a pokračovať do Ríma. Generálna audiencia so Svätým otcom Františkom, 500 schodov na kupolu Baziliky sv. Petra ale aj nočné prechádzky či talianske špeciality budú v nás ešte dlho rezonovať.

Naše veľké poďakovanie vyslovujeme p. Demočkovej, pátrovi Tomášovi Lesňákovi, pátrovi Tomášovi Vlčekovi a rovnako všetkým dobrodincom!

Všetky fotografie: TU | Tlačová správa na TK KBS: TU | Televízia LUX: TU

Dôkaz z Vatikánu: Generálna audiencia so Sv. Otcom Františkom 28.09.2022 – v čase 04:05 hľadajte 🇸🇰 a trošku neskôr 05:30 dobre počúvajte TU

 

Text: Valéria Marťáková
Zdroj: https://gsfalev.sk/clanok/padova-assisi-rim-levoca/