Levoča

Miništrantský tábor

Aj tento rok sa konal miništrantský tábor v minoritskom kláštore v Brehove.

Sprevádzala nás téma Narnia. Okrem toho sme sa snažili dotknúť sa aj vojny na neďalekej Ukrajine a cítiť tak solidaritu s jej obyvateľmi, keďže aj dej Narnie sa odohráva v kontexte vojny. Tábor sa začal netradične v piatok, kedy sme sa v kázni pátra Martina oboznámili s témou. Nasledoval deň plný stanovísk zakončený veselým večerným programom. V sobotu sa miništranti zúčastnili mestskej hry v Trebišove, v nedeľu ich čakal splav rieky Bodrog, návšteva najnižšie položeného miesta na Slovensku a nočná hra. Počas celého tábora sa odohrávali futbalové zápasy a spolu s inými súťažami sa veľkej obľube tešilo aj bodovanie izieb. Miništranti sa tak učili nielen službe a tímovosti, ale aj poriadkumilovnosti a usilovnosti. Tábor sme napokon zakončili spoločnou svätou omšou v brehovskom kostole, pri ktorej páter Martin povzbudil miništrantov k otvorenosti pre hlas Ducha Svätého a k dôvere v pomoc Panny Márie.

Text: Alžbetka a Paťo Solárovci; foto: br. Martin, Paťo

{youtube}v=sCy7ky5aBB4{/youtube}