Levoča

Minoriti na duchovných cvičeniach

V dňoch od 8. do 13. novembra si slovenskí minoriti konali duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči. Pätnásť bratov z Bratislavy, Brehova, Levoče a Spišského Štvrtku už po raz druhý v novodobej minoritskej histórii „obsadilo“ toto milostivé miesto.

Rehoľné exercície viedol provinciál českých minoritov páter Piotr Pawlik. Exercitátor sa vo svojich príhovoroch zameral na to, čo má byť podstatné v živote rehoľníka a síce: plnenie a otvorenosť voči Božej vôli, ťažkosti so „starým človekom“ v nás, mlčanie, stretnutie s Božím slovom, úcta k Panne Márii a duch sebadarovania. Program duchovných cvičení zahŕňal každodennú svätú omšu v Bazilike Navštívenia P.M., poklonu Oltárnej sviatosti, modlitbu breviára, duchovného čítania počas spoločného stravovania a samozrejme individuálnu modlitbu a duchovné rozhovory s exercitátorom.

V stredu 10. novembra sa v Kostole Svätého Ducha všetci bratia zúčastnili pohrebnej slávnosti Jána Kollára, otca pátra Martina, levočského gvardiána. Obradom predsedal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Bonusom počas duchovných cvičení bolo stretnutie s generálnym definítorom nášho rádu pátrom Tomášom Lesňákom, ktorý nám priblížil súčasnú situáciu našej rehoľnej rodiny.

Podľa rehoľných pravidiel je každý minorita povinný si raz do roka vykonať päťdňové duchovné cvičenia.

Text: P. Lucián; foto: br. Peter