Levoča

Zamyslenie o nanebovzatí Panny Márie

Brat Martin pozýva nasledovať Pannu Máriu na ceste z raja do neba.

Na sviatok svätého Maximiliána, v preddeň slávnosti Nanebovzatia, uprostred rôznych prác v kláštore, brat Martin poukazuje na Máriinu cestu v našom živote. 

Kamera strih: Dávid Krajňák