Brehov

Brehov: Duchovná obnova

1-030Po svätom prijímaní sme požehnali obraz milosrdného Ježiša, ktorý bude umiestnený v našom kostole. Nasledovala prednáška sestry Faustii z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.

Počas prvej pôstnej Nedele sa v kostole Svätého Františka v Brehove konala farská duchovná obnova. Začala sa ružencom a potom svätou Omšou celebrovanou bratom Marekom. Po svätom prijímaní sme požehnali obraz milosrdného Ježiša, ktorý bude umiestnený v našom kostole. Nasledovala prednáška sestry Faustii z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Priblížila nám význam obrazu i celé posolstvo Božieho milosrdenstva pre nás veriacich. O 15 hodine sme prežívali hodinu Božieho milosrdenstva a následne sa veriaci pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Počas Krížovej cesty s rozjímaniami z denníčka svätej sestry Faustíny nás zaviedla k Ukrižovanej Láske opäť sestra Faustia. Obnovu sme zakončili neopakovateľnou Adoráciou Sviatosti Oltárnej počas ktorej sme sa úplne odovzdali Milosrdnému Ježišovi.

brat Marek Mária Redlich

.

.