Brehov

Výročie mučeníckej smrti brata Eliáša

1-P1010628V nedeľu 10. novembra sa aj tento rok uskutočnili oslavy výročia smrti prvého z radu minoritských mučeníkov, ktorí položili svoj život za vieru a vernosť katolíckej Cirkvi na východnom Slovensku v XVII. storočí.
V nedeľu 10. novembra sa aj tento rok v obci Rad uskutočnili oslavy výročia smrti prvého z radu minoritských mučeníkov, ktorí položili svoj život za vieru a vernosť katolíckej Cirkvi na východnom Slovensku v XVII. storočí.

Aj keď už dávno na mieste nepôsobia minoriti, úcta k hrdinským mužom je tu stále živá. A predovšetkým vďaka osobnej angažovanosti miestneho správcu farnosti aj stále posilňovaná. Nájdenie základov niekdajšieho kostola a telesných ostatkov mučených bratov, ku akým došlo v poslednom období, je tak možné vnímať ako znaky, ktoré Prozreteľnosť dáva súčasnej generácii veriacich.

Medzi pozvanými účastníkmi slávnosti boli aj bratia z kláštora v Brehove, ktorí v procesii priniesli do chrámu kópiu podobizne brata Eliáša Štefana Iglódiho. Originál sa nachádza v archíve Sacro Convento v Assisi a je súčasťou zbierky obrazov "Svätých, blahoslavených a ctihodných rádu minoritov", ktorú v roku 1760 daroval generálny prokurátor rádu P. Serafino Pagni pápežovi Klementovi XIV., ako synovi rádu sv. Františka. Existencia tohto vyobrazenia je dokladom úcty, ktorú náš mučeník zažíval v celej reholi.

text: tl, foto: archív Brehov
.
.

Â