Brehov

Veľkonočné chvály v Brehove

1-ruka5. mája 2013 A.D. o 15:00 hod. sa uskutočnil vo farskom kostole Sv. Františka prvý koncert chvál organizovaný farnosťou v Brehove. Napriek rôznym ťažkostiam s jeho zorganizovaním sa vysnívaný koncert predsa uskutočnil.
1-ruka5. mája 2013 A.D. o 15:00 hod. sa uskutočnil vo farskom kostole Sv. Františka prvý koncert chvál organizovaný farnosťou v Brehove. Napriek rôznym ťažkostiam s jeho zorganizovaním sa vysnívaný koncert predsa uskutočnil. Pozvaní naň boli nielen Brehovčania ale aj veriaci s našich filiálok z Borše a Stredy nad Bodrogom. Na samotný koncert neprišli zástupy, ale kto mal tam byť v tú hodinu predsa tam bol... Dokonca na oslavu Vzkrieseného Pána prišli aj horlivý kresťania z ďalekého Klina /najnižšie položená dedina v SR/, či nie tak ďalekého Trebišova. Všetci sme nielen počúvali klasickú hudbu ale aj spoločne spievali známe gospelové piesne. Atmosféra bola živá veď medzi nami bol Ten, ktorý dáva život. Koncert preto bol nielen kultúrnou akciou, ale predovšetkým živým uctievaním si Ježiša v Duchu Svätom. Nahrávky ani fotky Vám nemôžem dať na webovú stránku, lebo rekordér i fotoaparát po koncerte zmizol... Kam neviem? Avšak žiadna strata nás nemôže zasmútiť, lebo máme veľkú nádej a útechu v Ježišovi. ON je VÍŤAZ! ON nás zachránil! Naša kresťanská radosť nech preto nikdy neutícha!
Na záver ešte mená účinkujúcich, ktorým aj touto cestou ďakujeme: Gabika Stankovičová z Levoče – orgán, vokál; Miroslav zo Stredy n. Bodrogom – vokál+varhany a Maria Oravcová z Levoče - vokál+gitara.

text: brat Marek Redlich