Brehov

Mimoriadna kustodiálna kapitula

V dňoch 4. – 6. marca 2024 sme v Brehove slávili mimoriadnu kapitulu, na ktorej sa stretlo 18 bratov.

Kapitulu zvolal a viedol minister slovenskej kustódie Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, brat Martin M. Kollár, sprevádzaný bratom Tomášom Lesňákom, ktorý je členom generálneho vedenia rehole. Keďže slovenská kustódia je súčasťou poľskej krakovskej provincie, na kapitule sa zúčastnil aj provinciálny minister, brat Marian Gołąb.

Hlavnou úlohou mimoriadnej kapituly bolo vypracovanie nového štatútu kustódie, ktorý bude reflektovať revidované konštitúcie a štatúty rádu. Okrem toho sme sa venovali aj vypracovaniu nového Dlhodobého projektu rozvoja kustódie, ktorý síce nemá právnu záväznosť, ale môže byť pomôckou pri rozlišovaní a plánovaní v budúcnosti.

Oboznámili sme sa aj s ideovou víziou a vizualizáciou využitia brehovského kláštora a priľahlých pozemkov, ktorú predstavil architekt Michal Bryndza. Toto miesto totiž začína naberať na význame, aj v súvislosti s pripravovaným procesom blahorečenia brata Štefana Iglódyho, ktorého pozostatky sa nachádzajú v neďalekom Rade.

Dozvedeli sme sa tiež, že pôvodné patrocínium brehovského kláštora a kostola bolo „Stigmatizácia sv. Františka“ a že ani biskup, ani vedenie rehole nemajú nič proti tomu, aby sme sa k nemu vrátili. Pozoruhodné je, že sa tak stalo akurát pri príležitosti 800. výročia Františkových stigiem.

Kapitulu sme zakončili slávnostným obedom, pri ktorom sme oslávili aktuálne meniny a okrúhle jubileá bratov.

Text: br. Tomáš M.
Foto: br. Tomáš M. a br. Jozef