Brehov

Brehov: Stretnutie gvardiánov

V dňoch od 26.10. do 27.10.2021 sa v brehovskom kláštore uskutočnilo stretnutie bratov gvardiánov s pátrom kustódom Luciánom Boguckim. Stretnutie sme začali v utorok 26.10. sv. omšou v kostole spolu s miestnymi veriacimi a po večeri sme pokračovali zdieľaním sa o bratskom živote v našich komunitách.

Nasledujúci deň sme sa venovali postupne rôznym témam, ako sú: návrhy na blížiaci sa františkánsky pôst, spoločné duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči či ľudové misie. Napokon pomerne veľa času sme posvätili diskusii nad slovenským prekladom nových Konštitúcii nášho rádu, ktoré sa už pripravujú do tlače. Stretnutie sme zakončili spoločnou sv. omšou v dedinke Rád, kde sme si s miestnou komunitou veriacich a františkánskymi terciármi pripomenuli 400 rokov od narodenia br. Štefana Iglódyho (https://www.stefaniglody.sk).

Text: p. Jaroslav; foto: archív OFMConv.