Brehov

Rodiny z Karlovky na ďalekom Východe

Aj tento rok uprostred júla sa rodiny s deťmi z Bratislavy-Karlovej Vsi presúvali na ďaleký slovenský Východ, do minoritského kláštora, ktorý stojí na vrchu nad obcou Brehov oproti veľkej nížine na druhom konci našej vlasti. Jednoduché rehoľné cely, veľkorysá jedáleň a schodisko, i priestranné chodby, ktoré ich spájajú, sa opierajú o malý kostolík. Všetko to čakalo na nich v tichu, vyhriate štedrým slnkom a hneď sa naplnilo radostným detským krikom...

Spoločný čas v tomto priestore, ktorý dovoľuje rýchlo zabudnúť na termíny a ustavičný zhon mesta, privítali vďační, za možnosť stretnúť sa s inými po dlhom období sústredenia na každodenné povinnosti v podmienkach pandemických obmedzení. Mohli sa tak jednoducho potešiť z prítomnosti druhých, alebo sa aj stiahnúť do ústrania, či pomôcť nejakou prácou malému rehoľnému spoločenstvu. Štyri dni z celotýždenného pobytu boli intenzívnejšie - spojené s duchovným a formačným programom osobitne pre dospelých aj pre deti, ktoré zabezpečil jeden z pátrov a skupina šikovných animátorov.

Súčasťou tohto programu bola aj spoločná púť do Klokočova, kde sa nachádza mariánsky grécko-katolícky pútnický chrám s milostivou ikonou Bohorodičky, ktorý si len pár dni predtým v Ríme uctil pápež. Zažili tiež retroatmosféru návštevou sympatického stravovacieho zariadenia a kúpaním sa v Zemplínskej Šírave.

Našu vďaku chceme vyjadriť Farnosti sv. Michala a Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za ich podporu, bez ktorej by sme našu výpravu, ktorej väčšiu časť tvoria vždy deti, neboli mohli vykonať.