Brehov

Miništrantský tábor

Nakoľko prežívame Rok sv. Jozefa a Rok rodiny, motto tohoročného tábora bolo: „Dôveruj ako svätý Jozef."

Príprava na tábor trvala niekoľko mesiacov, až napokon, víkend pred začiatkom tábora, sme sa takmer všetci animátori stretli v Levoči na sústredení, aby sme naplnení duchovnou silou dokázali viesť mladých miništrantov.

Tábor začal v utorok. O 10:00 sme sa všetci s pátrom Martinom M. Kollárom stretli v kláštornej jedálni, kde bolo predstavenie tábora. Animátorská scénka predstavila moderno-antický predel medzi rodinou Pána Ježiša a starosťami dnešných rodín. Rozdelenie do skupiniek podľa farieb s nezabudnuteľnou hláškou: „Ja som to celé domýlil,“ vytvorila celkom úsmevnú atmosféru. Novinkou bola výroba skupinových vlajok. Dôležitým bodom úvodného programu bolo predstavenie hymny Ó, svätý Jozef. Nakoľko nám počasie neprialo, hry na stanoviskách boli presunuté pod strechu kláštora. Popoludnie patrilo svätej omši, na ktorej boli všetci traja kňazi br. Martin M. Kollár, br. Tomáš M. Vlček i novokňaz br. Péter M. Kozma. Kázeň predstavila sv. Jozefa, ktorý žil s Máriou a Ježišom v chudobnej domácnosti v Nazarete. Večer patril scénkam miništrantov, ktorí predstavili svoje názvy, ale aj nádherné vlajky. Fenoménom bola zábavno-vedomostná hra Milionár, v ktorom si vyskúšali záludné otázky nie len miništranti, ale aj animátori. Zábavný večer bol ukončený večernou modlitbou v kostole.

Streda patrila splavu. Známa hláška: „Borci, zvládneme to,“ predznamenala zaujímavý deň na situácie. Vodná zážitková trasa v blízkej obci Oborín zaujala našich vodákov, ktorí na člnoch splavili väčšiu časť rieky Laborec. Asi najvtipnejším zážitkom bol ten, keď animátori Pali a Marek hľadali miesto vylodenia, no Pacovi nepovedali, že vedia len o mieste prvého vylodenia a nie mieste druhého vylodenia. Napokon však vďaka GPS i nekonečným dátam na chodiaci wi-fi router sa vyriešila aj táto otázka a v rekordnom čase, ešte za denného svetla, sa všetci šťastne vrátili do kláštora, kde napokon bola svätá omša s hlavným celebrantom br. Tomášom Vlčkom, ktorý priblížil zážitky zo splavu v analógii na evanjelium toho dňa. Večerná opekačka a modlitba pred spaním ukončila druhý deň miništrantského tábora.

Štvrtok ráno zaúradoval facebookový škriatok a z dvadsiatky súborov liturgicko-biblického krúžku zostali dva, no šikovní animátori si dokázali poradiť so všetkým. Horúce počasie predznačovalo ďalšiu aktivitu – vodné stanoviská. Na konci hier aj tak ani jeden človek vonku nezostal suchý. Napríklad taká animátorka Majka sa stihla prezliecť až päťkrát. Čo už narobíme, keď sa na Veľkonočný pondelok nedalo? My sme to na tábore dobehli. Výlet na hrad Veľký Kamenec neďaleko slovensko-maďarských hraníc priniesol krátku pokladovku, ale aj veľkú hru – Kradnutie vlajok. No v pamäti miništrantov zostala nezabudnuteľná kázeň br. Pétra Kozmu počas sv. omše v exteriéri, ktorý predstavil náš tábor ako svadbu z evanjelia, na ktorú nás pozýva sám Ježiš Kristus. Jeden menší miništrant to okomentoval takto: „No ale ten Ježiško, to bol iný týpek.“ Večerný program patril nádhernej adorácii, ktorú viedol br. Péter Kozma, ktorý ju zároveň sprevádzal hrou na gitare. Film Obyčajná tvár o chlapcovi so zohavenou tvárou bol bodkou za dňom plných zážitkov, hier, ale aj duchovného programu. Ale počkať? Čo s nočnou hrou? Boli dve možnosti – buď animátorov zožerú komáre, ovady a iný hmyz, alebo líšky, srnky či diviaky. Našťastie sme mali glousticky, vďaka ktorým mali miništranti osvietenú cestu lesom, kde na nich číhala dvadsiatka pomocných i hlavných animátorov. Odbitá štvrtá hodina ranná i kikiríkanie kohútov ukončila nočnú hru, no pohľad na budík nevytváral príliš radostný pocit.

Svätou omšou začal štvrtý táborový deň. Piatok sa opäť niesol v znamení liturgicko-biblického krúžku, kde chlapci spoznali činnosť pápežského sakristiána, ale aj nové poznatky o liturgii či službe pri oltári. Samozrejme, aký by to bol tábor, keby nevykúpime celý obchod s chipsami či cukríkmi. Horúce počasie prinieslo bláznenie v bazéne, strelecký krúžok, ale aj futbalový zápas, v ktorom si prvýkrát  zahrali všetky animátorky. Popoludnie nám vyplnila ešte veľká hra na kláštornom ihrisku s krepovými papiermi. Duchovnú časť dňa doplnila krížová cesta s myšlienkami apoštolského listu Patris corde o sv. Jozefovi od pápeža Františka. Večerný galaprogram začal prezentáciou fotiek, ktoré ako oko kamery zachytil br. Peter Pikulík. Animátorská scénka, ktorá zveličila a humorne podala niektoré hlášky bratov minoritov nás preniesli až k samému vrcholu programu – odovzdanie medailí trom miništrantom, ktorí počas celého týždňa zozbierali najviac bodov (táborových dolárov). Bronzovú medailu získal Janko Vannay z Bratislavy, striebornú Sebastián Cvaniga zo Žakoviec a zlatú medailu Jozef Horniak z Bratislavy. Patrón tohtoročného tábora, svätý Jozef, tak mocno orodoval za neho.

Sobotná ranná omša, raňajky a upratovanie ukončili miništrantský Brehov 2021.

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým animátorom – tým mladším, aj tým starším. Chceme sa taktiež poďakovať pátrovi Petrovi Gallikovi, gvardiánovi v Brehove, že sme mohli opäť prísť a taktiež všetkým dobrodincom, bez ktorých by tento tábor nemohol byť. Osobitne ďakujeme našim skvelým kuchárkam Janke a Danke. Nech Vás nebeský Otec na príhovor sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, obdarí prehojnými darmi v každej vašej činnosti.

Text: Patrik P.; foto: br. Peter, Marek