Brehov

Brehov: Miništrantský tábor

V máji, po prvom uvolnení koronaopatrení, medzi animátormi zavládla obrovská radosť a chuťzorganizovať tábor.

Objavili sme dovtedy nevídané videokonferencie cez ZOOM, kde sa pripojil každý z toho miesta, kde býva. Vďaka tomu sme sa mohli tešiť na tretí augustový týždeň, kedy sme sa opäť vybrali do minoritského kláštora v malej obci Brehov na Zemplíne. Keďže je Rok Božieho slova, rozhodli sme sa, že motto tábora bude „Pridaj sa k hrdinom Biblie!“.

            Ako prví vyštartovali animátori Jonáš, Patrik, Paco, Samuel a Kubo, ktorí v Brehove mali za tri dni doladiť celý program, ktorý čakal na miništrantov. Postupne prišla pani kuchárka Janka s animátorom Martinom a zopár deťmi. V utorok  (18.8.) sme už boli kompletní. Štyridsaťšesť miništrantov z Bratislavy, Levoče, Žakoviec a Spišského Štvrtku plus páter Martin, br. Peter, kuchárka Danka a animátori Veve, Majka, Miška, Jakub, Sebo a Feri.

            Dopoludnia bolo predstavenie celého tábora, animátorov a krúžkov, do ktorých sa mohli chlapci zapojiť. Okrem liturgicko-biblického sme tento rok mali aj kuchársky, pracovný, filmový, rybársky a strelecký. Popoludní bol čas na prvý futbalový zápas či rôzne hry na miestnom ihrisku. Podvečer nám pri sv. omši páter Martin bližšie predstavil prvého hrdinu týždňa – Mojžiša. Večer vyvrcholil scénkami miništrantov a scénkou animátorov.

            Keďže pred nami bola upršaná streda, pôvodný splav sme preložili na štvrtok. Pri rannej omši bol v kázni predstavený Dávid, ako ho opisuje prorok Samuel. Po raňajkách sme sa venovali krúžkom a popoludní sme aspoň na dve hodiny mali príležitosť na futbal v Zemplínskom Jastrabí. Večer patril animátorskej scénke, kde br. Peter predstavoval kráľa Dávida a Paco predstavoval Goliáša. Keďže sme nezohnali dobrý prak, poslúžila nám airsoftka zo streleckého krúžku. Nočná čítanka vtiahla chlapcov do príbehov Troch pátračov, Narnie prípadne Chatrče.

            Štvrtok patril splavu Ondavy a Bodrogu. Odchádzali sme na naše pomery pomerne skoro, prvá skupinka bola už o 11.00 na pútnickom mieste Svätá Mária. Lenže druhá skupinka toľké šťastie nemala. Prederavil sa im jeden čln. Animátorom Jonášovi a Samovi sa podarilo dostať všetkých šiestich chlapcov na breh, no cez húštinu sa nedostali, a tak museli čakať na novú várku člnov, čo po zapadnutí jednej caravelly znamenalo stráviť tri hodiny pri komároch s končiacimi sa repelentmi a celkové 180 minútové meškanie, za ktoré sa týmto ospravedlňujeme J. Počas svätej omše bol predstavený najdôležitejší hrdina Svätého písma - Pán Ježiš. Omša bola zaujímavá aj tým, že pri nej zazneli tóny ručného bitia zvonu. Návrat zo Svätej Márie sa tiež mierne skomplikoval: mali zase krátke lano – chýbali mu dva metre L. A tak Kubo a Feri pádlovaním preplavili miništrantov cez Bodrog. V tú noc miništranti, ale aj mnohí animátori padli do postele veľmi unavení.

Piatok patril sv. Petrovi a krúžkom. Popoludní mali chlapci možnosť nakúpiť si nejaké maličkosti v miestnom obchode. Neskôr si chlapci mohli vybrať medzi mestskou hrou v Trebišove alebo športom v Zemplínskom Jastrabí. Takmer jednohlasne vyhral šport a vodné stanoviská v športovom areáli. Večer sme si zaspievali poslednýkrát táborovú hymnu, pozreli sme si fotky z celého týždňa a potom si chlapci vybrali po jednom darčeku začínajúc od tých, čo získali najviac táborových dolárov. Posledná noc bola zavŕšená nočnou hrou v poli. Najlepšou hláškou boli slová: „Hej, ticho, tu je voda!“

V sobotu ráno sme na farskej omši boli aj s miestnou komunitou – s pátrom Petrom, Stanislavom a br. Michalom. Koniec tábora bol po raňajkách, po ktorých sme sa pustili do balenia a veľkého upratovania. O 13.50 odišlo posledné auto, čím sa Miništranský tábor Brehov 2020 ukončil.

Naše úprimné poďakovanie patrí v prvom rade Bohu, že sme aj napriek náročnej situácii tábor zvládli. Ďakujeme aj minoritským komunitám v kláštoroch, hlavne tej brehovskej. Ich pomoc a modlitby dopomohli pátrovi Martinovi a br. Petrovi zorganizovať tábor.Vďaka patrí aj kuchárkam, animátorom a vedúcim skupiniek. Veríme, že sa opäť stretneme na miništrantskom tábore v roku 2021. A nezabudnime – Ježiš „je môj hrdina, hrdina, hrdina a veľký kamarát!*“ (*refrén táborovej hymny)

Text: Patrik P. ; foto: animátori