Brehov

Brehov: Prázdniny bratislavských rodín

6252cc30 57d2 4ea6 b083 6a9cb016b64f

Tento rok sme sa stretli v Brehove od 13-19. júla. Bolo nás o niečo menej ako po iné roky, len okolo 40, ale atmosféra bola výborná, rodinná.

Prichádzali sme postupne, kto ako mohol. Prvé dni boli určené na oddych, výlety do okolia alebo kúpanie sa v neďalekej Kolónii. Vo štvrtok večer začínal oficiálny program. Témou duchovnej obnovy bol Oddych. Kým rodičia počúvali pátra Tomáša Lesňáka, deti cez rôzne aktivity spoznávali život sv. Františka a dobu, v ktorej žil. Šermovali sa, vyrábali plesové klobúky, stavali Boží dom, zdobili vázičky a maľovali na plátno.

V sobotu sme sa vybrali loďou do Sárospataku, mesta spájaného so sv. Alžbetou Uhorskou. Zážitok mali nie len deti, ale aj dospelí. Po príchode sme navštívili múzeum, kde sme mohli nahliadnuť do českej biblie z r.1506, vidieť kópiu obrazu dojčiacej panny Márie, ktorej začalo krvácať čelo po tom, čo do nej niekto hodil kameň, či drevenú knihu, ktorá v minulosti slúžila na lepšie šírenie zvuku v kostole. Z maďarčiny nám prekladal páter Roland. Potom sme šli na obed a eucharistiu. Cesta domov nám loďou pri vínku ubehla rýchlo a občasný dážď bol osviežujúci.

V nedeľu bolo zakončenie duchovnej obnovy poslednou prednáškou, deti dostali drobné darčeky a stretli sme sa na spoločnej eucharistii, po ktorej sme mali obed. Varila nám naša obľúbená Majka spolu s Martou, ktorá jej pomáhala.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme takto spoločne mohli v Brehove stráviť dobrý čas.

Toto tradičné mimobratislavské stretnutie bratislavských rodín z Mestskej časti Karlova Ves bolo súčasťou rodinných stretnutí na upevnenie vzťahov, ktoré celoročne pravidelne prebiehajú pri farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi, samozrejme podľa aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku.

Chceme tiež poďakovať Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za finančný príspevok vo forme dotácie na podporu rodinných stretnutí a seminárov na upevnenie vzťahov pre rodiny z Karlovej Vsi, ktorých cieľom je upevňovať rodičovskú identitu, budovať rodinné vzťahy a aj širšie spoločenstvo, rozvíjajúc vzťahy medzi jednotlivými rodinami.

Text: Zuzana Ďurišková, Ľubica Baroková