Bratislava

Deviatnik pred slávnosťou N.P.

Prinášame Vám nahrávky kázní, ktoré odzneli počas tohtoročného Deviatnika pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia

Panny Márie v kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi. Kazateľmi boli kňazi venujúci sa pastorácií rodín.

29. 11. Matka nepoškvrnená - o povolaní k mimoriadnosti (P. Tomáš Lesňák OFMConv.)

Kvalita kázne nestála za nahrávku.

30. 11. Bolestná Mária - rodina uprostred ťažkostí (Marek Iskra)

1. 12. Brána do neba - skúsenosť umierania v rodine (Roman Seko)

2. 12. Príbytok Ducha Svätého - posvätnosť manželského života (Pavol Grach SDB)

3. 12. Matka Cirkvi - rodina ako domáca Cirkev (Maroš Lovič)

4. 12. Panna Mocná - odovzdanosť v manželstve (Pavol Hudák)

5. 12. Svätá Božia rodička - dar plodnosti (Róbert Neupauer)

6. 12. Panna najmúdrejšia - duchovná plodnosť manželov (Martin Michalíček)

7. 12. Matka dobrej rady - výchova a odovzdávanie viery (Juraj Schindler)

8. 12. Príčina našej radosti - ako prežívať slávenia v rodine (Štefan Novotný)