Bratislava

Bratislava: Oslava menín P. Luciána a P. Adama

[7.1.2009] Dnes sme v našom bratislavskom kláštore oslavovali meniny pátra kustóda Luciána a kustodiálneho vikára pátra Adama.

 
Spoločné stretnutie sme začali modlitbou breviára v kaplnke. Po nej sme sa presunuli do refektára na slávnostný obed. Oslávencom zablahoželal gvardián kláštora páter Tomáš a český provinciál, páter Bogdan Sikora.
K prianiam sa pripojili bratia z juniorátu a kláštora v Bratislave, páter Witold zo Spišského Štvrtku a bratia z Brna i Opavy.
Stretnutie bolo naplnené vzájomnou radosťou so stretnutia bratov pôsobiacich v ČR a SR. Oslávencom vyprosujeme plnosť milostí, pevné zdravie a pomoc sv. Františka v každom ich diele.
No a našim milým kuchárkam Hane, Alici a Eve ďakujeme za ich radostnú službu a vynikajúci obed.