Bratislava

Duchovná obnova pre učiteľov

Každoročná duchovná obnova nám učiteľom umožňuje sa na pár dní stíšiť od každodenného zhonu, pozrieť sa na svoju prácu s odstupom a spoznávať  nové cesty pre náš osobný aj pracovný život.

Tento rok sme sa stretli s naším duchovným otcom pátrom Luciánom 3. – 4. mája v Marianke.

 Duchovná obnova sa začala svätou omšou. Keďže bol sviatok apoštolov Filipa a Jakuba, páter Lucián nám v kázni priblížil život týchto dvoch apoštolov. Filip nielen rád dával provokatívne otázky, ale aj privádzal iných k Ježišovi, a Jakub mladší, prvý biskup Jeruzalema a  prvý mučeník. Zároveň nám páter  hovoril  o falošných obrazoch Boha, medzi ktoré patrí nielen židovská predstava o Mesiášovi, ktorý prinavráti vyvolenému národu veľkosť a dôležitosť, ale aj o mnohých našich falošných obrazoch, ktoré sme si počas života sami vytvorili. Pozerajúc na Ježiša si treba urobiť takú predstavu o Bohu, ktorú nám On sám zjavuje- Boha plného milosrdenstva, ktorý je blízko nás.

Duchovná obnova ďalej pokračovala prednáškami o bratskom napomínaní. Ide o dôležitú súčasť našej učiteľskej práce, pretože denne napomíname iných a aj my sami  sme často  napomínaní.  Kládol nám na srdce, že bratské napomínanie nemáme robiť na základe našej „svätosti“, veď máme dosť skúseností s vlastnou omylnosťou. Našou úlohou je vytvárať priestor, aby Boh bol tým, ktorý nás aj žiakov bude meniť. Na jednej strane nesmieme byť ľahostajní  k tomu, čo ohrozuje môjho brata, hlavne keď ide o stratu milosti posväcujúcej,  na druhej strane nemôžeme vnucovať iným svoje názory a postoje. Hlavným dôvodom na udelenie napomenutia je láska.

Naše spoločné stretnutie sme ukončili svätou omšou a dobrým obedom.

Text: Dagmar Lučná; foto: Dagmar Lučná a Monika Vaneková